هنگام...........ذکر......... لحظه

گرداوری اذکار الهی با ترجمه و شرح+ ذکرهای شفابخش دل+اذکار+خداوند از ما ذکر کثیر خواسته است+به یاد عشق (محبت) اذکار الهی

هنگام...........ذکر......... لحظه

گرداوری اذکار الهی با ترجمه و شرح+ ذکرهای شفابخش دل+اذکار+خداوند از ما ذکر کثیر خواسته است+به یاد عشق (محبت) اذکار الهی

مشخصات بلاگ
هنگام...........ذکر......... لحظه

دفترچه یادداشت اذکار برای در همه...صفحاتی برای انجام عملی در رابطه با الله....هر چه در وبها گشتم متوجه شدم از این گشتن عملی صالح ازم صادر نمیشود.....
یک خط عمل کنیم}{همین الان کجاییم وارد وب میشویم به طبقه بندی موضوعی میرویم و میبینیم این لحظه چه ذکری باید گفت}

بایگانی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

ذکر اول:

«...بِسْمِ اللّهِ مَجْراها وَ مُرْساها...». (هود: 41)

...به نام خداست حرکت آن و به نام خداست ایستادن آن...

ذکر دوم:

بسم الله و لا حول و لا قوة الا بالله الحمدلله الذى هدانا لهذا و سبحان الذى سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین .درباره این دو ذکر....

  • ... گمنام تر